WERKWIJZE

De therapie begint meestal met een oriënterend kennismakingsgesprek. Dit gesprek is vaak telefonisch, maar het kan ook in mijn praktijk plaatsvinden. Dit hangt af van de voorkeur van de cliënt. Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we kort waar je tegenaan loopt, wat jouw wensen en verwachtingen zijn en welke rol ik daarin kan spelen. Op deze manier kan ik zal nagaan of jouw hulpvraag binnen mijn competenties valt. Er zijn ook cliënten die er de voorkeur aan geven om in eerste instantie contact te hebben via de mail en op deze manier hun wensen en verwachtingen te bespreken. Vanzelfspreken is dit ook mogelijk, in dit geval maken we na het contact over de mail een eerste afspraak.

Het totale traject van counseling en therapie bestaat meestal uit 6 tot 10 sessies. Psychosociale counseling en therapie is een vorm van complementaire hulpverlening (aansluitend en aanvullend op andere zorg- of hulpverlenerssystemen) en werkt op het psychosociale en psychotherapeutische werkgebied. 

Tijdens de therapie werk ik vanuit de gespreksmethodiek van Prof. Dr. Gerard Egan, de grondlegger van counseling in de Verenigde Staten. Deze methodiek is gebaseerd op de humanistische psychologie van Carl Rogers, welke uitgaat van de aangeboren kracht die elke mens bezit om zichzelf te ontwikkelen in een richting die goed is voor hemzelf en anderen. 

Mijn praktijk is gevestigd in Voorhout. Daarnaast behoort online hulpverlening via chat of video-bellen ook tot de mogelijkheden. Zowel tijdens de Coronapandemie als tijdens mijn werkzaamheden als psychosociaal counselor bij Stichting 113Online heb ik ervaren dat ook chat en video-therapie krachtige en effectieve middellen kunnen zijn binnen counseling en therapie.