TARIEVEN EN VERGOEDING

Particulieren
Consult Counseling en Therapie in de praktijk (Hillegom, Noordwijkerhout)  €82,- per uur
Student Profiel Analyse €82,- per uur
   
 
Bedrijven
Consult Counseling en Therapie in de praktijk of op locatie €97,- per uur

Vergoeding via de verzekering

Psychosociale Counseling en Therapie wordt door de meeste verzekeringen vergoed vanuit het aanvullende pakket en valt bij de verzekering onder 'Overige Therapeuten en Complementaire en Aanvullende zorg'. Deze vergoeding gaat niet ten koste van het eigen risico. Vermeld bij informeren bij de zorgverzekeraar mijn AGB-codes en landelijke prestatiecode:
AGB-code praktijk:   90062199
AGB-code hulpverlener: 90102789   
Landelijke prestatiecode: 24504 - behandeling overige psychosociale therapie

Klik hier voor een overzicht met vergoedingen vanuit de aanvullende verzekeringen voor 2023.

Beroepsvereniging

Als Registertherapeut BCZ ben ik ingeschreven bij de vakgroep VPMW van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

        


Vergoeding via de werkgever

Werkgevers hebben baat bij de gezondheid van hun medewerkers. In het kader van arbeidsongeschiktheid, dreigende arbeidsongeschiktheid of verzuimpreventie is het voor veel bedrijven interessant om begeleidingstrajecten voor hun personeel te betalen. Daarom zijn zij vaak bereid de kosten van counseling en therapie op zich te nemen. Neem voor de mogelijkheden contact op met je werkgever of met de betreffende Human Resources Manager.

KvK: 66772621